badania-lekarskie

Przypominamy o konieczności posiadania aktualnych badań lekarskich przez uczestników obozu hokejowego Laska Hawks. Orzeczenie lekarskie bądź wpis do książeczki zdrowia mogą być wykonane przez lekarza sportowego lub rodzinnego.(wystarczy kserokopia)

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Wszystkie badania lekarskie, których ważności upłynęła 7 marca br. są ważne.

Po zakończeniu stanu epidemii należy w terminie do 60 dni, je odnowić!!!
 

Wyślij nam wiadomość

Lodowisko Jastor
44-335 Jastrzębie-Zdrój, Aleja Jana Pawła II 6 A

+48 880 924 951, 516 124 560

biuro@laszkahawks.pl